Rumi Jay Rubab

Geet Gharya Ha Ketra

Tenh Jo Ko Hisab

Kean Rakhey Kean Rakhbo?

Koniya Jey Mitey

Kedey Huye Zaryab

Tenh Jo Ko Hisab

Kean Rakhey Kean Rakhbo?

Advertisements