Aye Bad e Saba Chav Kehra Huya 

Jay Khuwab Akhyun Me Rehjey Wiya

Ean Khuwaban Khay Awaz Milyo

Janr Saaz Akhyun Me Rehjey Wiya

Tha Jhatiyun Paen Akhryun Ma

Jay Raaz Akhyun Me Rehjey Wiya

 

 

Advertisements