Wahan Daraziye Umer Key Dua Kiya Kejye

Jahan Jitney Bhe ho kat Rahey Ho Mushkil Say

Advertisements