Sar Jo Sanmd Kedo Aa Onho Piren

Dag Puchan Tha Paya Toun Kadenh Tho Waren

 

Rang Motiya Athae Sang Motya Athae

Sabh Puchan Tha Paya Toun Kadenh Tho Waren

 

Kaa B Bey Waye Kenh Jay Chapan Tay Na Huye

Bas Puchan Tha Paya Toun Kadenh Tho Waren

Advertisements